Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 10 februari 2009

Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: \'Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.\'
MatteĆ¼s 13:3
De gelijkenissen spelen in het onderwijs van Jezus over het koninkrijk een heel centrale rol. Dat geldt nog weer speciaal voor de gelijkenis van de zaaier: deze staat bij drie evangelisten als eerste gelijkenis voorop. Hier zit dus heel veel in! En het draait allemaal om het woord van het koninkrijk. Jezus gebruikt het voor zijn tijdgenoten zo bekende beeld van de zaaier die uit zaaien gaat om duidelijk te maken dat het er in het koninkrijk om gaat dat de woorden van het evangelie worden uitgedeeld en ontvangen. Dat uitdelen dat doet God, door zijn dienaren. Het ontvangen is aan ons.
Heer, leer me zien hoe belangrijk uw woorden zijn voor het leven in uw koninkrijk