Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 20 februari 2020

In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.
Psalm 31:6

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik steek mijn hand naar je uit. Ik nodig je uit om jouw hand in die van Mij te leggen. Als je dat doet, zul je merken dat mijn leven naar jou toestroomt. Als jouw hand in die van Mij ligt, ben je veilig, want Ik ben trouw en laat je niet los. Ik red je uit alle nood.

[BID:]
Heer Jezus, ik leg mijn leven in uw hand.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.