Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 15 februari 2020

Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.
Psalm 27:10

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als mensen je verlaten - je vader of je moeder, je man of je vrouw, kinderen of ouders of vrienden - wees dan niet bang dat Ik jou ook verlaat. Ik blijf altijd bij je. Ik laat je niet los. Ik neem je liefdevol aan want mijn liefde is onuitputtelijk. Ik heb je lief. Altijd.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw onvoorwaardelijke liefde.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.