Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 1 februari 2009

Laten uw schepselen getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over uw machtige werken, aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap
Psalm 145:11-12
Alles en iedereen in de schepping van God is geroepen om de koning van de wereld te loven en te prijzen. Ook dat is het koninkrijk: dat er oor en oog is voor de glorie en de glans, de machtige indrukwekkendheid en de heerlijke schoonheid van het koningschap van de HEER. Bewust leven in het koninkrijk vraagt van Gods kinderen dat ze getuigen en spreken en verkondigen. Want er is zoveel te vertellen over de machtige daden van de koning. Daar kun je een leven lang mee doorgaan. Als je wilt deelnemen aan het leven van Gods koninkrijk, dat in Christus op aarde is gekomen, loof dan, verkondig dan, spreek dan van zijn koningschap!
Heer, maak me door uw Geest een verkondiger van uw schitterende koningschap.