Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Het hart van de Vader
Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het ?hart? van de Vader rust, heeft hem doen kennen. (Johannes 1:18)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ken de Vader. Hij is mijn Vader en ook jouw Vader. Jij hebt Hem niet gezien, maar Ik wel. Ik ken het hart van mijn Vader. ... lees meer >
Goedheid en waarheid
Johannes 1:17

De wet is door ?Mozes? gegeven, maar ?goedheid? en waarheid zijn met ?Jezus? ?Christus? gekomen. (Johannes 1:17)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Je leeft niet meer onder de wet van Mozes, maar onder mijn genade. Mijn goedheid en mijn waarheid zijn je nieuwe wet, je nieu ... lees meer >
Overvloed
Johannes 1:16

Uit zijn overvloed zijn wij allen met ?goedheid? overstelpt. (Johannes 1:16)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Bij Mij vind je overvloed. Altijd is er weer meer goedheid, meer kra ... lees meer >
Meer dan ik
Johannes 1:15

Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: Hij is het over wie ik zei: Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vr mij! (Johannes 1:15)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben er al van eeuwigheid. Ik was er altijd, ben er altijd en zal er altijd zijn. Dat wist ook Johannes al toen hij ... lees meer >
Zijn grootheid
Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ?goedheid? en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ja, Ik ben mens geworden. Ik heb op dezelfde aarde geleefd waar jij nu bent, in de zelfde wereld rondgelopen waar jij nu ook ... lees meer >
Uit God geboren
Johannes 1:13

Kinderen van God zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. (Johannes 1:13)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Jij bent een kind van God. Mijn God is jouw God. Mijn Vader is jouw Vader. Je bent uit God geboren. Ja, je bent ook geboren ... lees meer >
Kind van God
Johannes 1:12

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om ?kinderen? van God te worden. (Johannes 1:12)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Jij ben een kind van God geworden. Laat dat eens tot je doordringen. Je hebt Mij, Jezus, ontvangen. Je gelooft in mijn naam: ... lees meer >
Jezus ontvangen
Johannes 1:10-11

Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. (Johannes 1:10-11)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik ben in de wereld gekomen, de wereld die ik zelf heb gemaakt. Maar velen hebben Mij niet ontvangen, niet gekend, niet liefg ... lees meer >
Ieder mens verlicht
Johannes 1:8-9

Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. (Johannes 1:8-9)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben het ware licht. Ik ben de zon in je leven. Ik ben de dag die aanbreekt als de nacht voorbij is. Ik ben naar de ... lees meer >
Getuigen van het licht
Johannes 1:6-7

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. (Johannes 1:6-7)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Johannes was zijn naam. Want de HEER is genadig. Hij kwam om van Mij te getuigen. Het ging niet om hem. Hij wees de mensen de ... lees meer >
Licht in de duisternis
Johannes 1:4-5

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1:4-5)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben een en al leven. Het echte, ware leven vind je alleen bij Mij. Ik maak het licht in jouw bestaan. Laat de duis ... lees meer >
In het begin
Johannes 1:1-3

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. (Johannes 1:1-3)


[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben het Woord. Ik ben bij God en Ik ben God. Alles begint bij Mij. Alles is van Mij. Ik ben sprekend God. Ik sta ... lees meer >
Jezus is Heer
Fil.. 2:11

Opdat elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. (Filippenzen 2:11)

Geen belijdenis is korter en krachtiger dan deze belijdenis. Jezus is Heer! Want in Jezus is alles wat je nodig hebt en alles wat Ik je wil geven (wat hetzelfde is): mijn openbaring, mijn wijsheid, mijn kracht, mijn vergeving, mijn heil, mi ... lees meer >
De naam van Jezus
Fil.. 2:9

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. (Filippenzen 2:9)

Er zijn op aarde en in de hemel ontelbaar veel namen. Onbekende namen en bekende namen. Boven al die namen stijgt één naam uit. Het is de naam van mijn Zoon Jezus! Ik zelf, God je Vader, vind die naam de allerbelangrijkste! Want er is onder ... lees meer >
Lijden omwille van Christus
Fil.. 1:29

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. (Filippenzen 1:29)

Mijn genade is een veelkleurige werkelijkheid. Je ervaart die in het persoonlijk kennen van mijn Zoon Jezus Christus. Die genade is bijvoorbeeld: geloof en vergeving, kracht en liefde, hoop en moed. Maar vandaag leer Ik je dat ook lijden ee ... lees meer >
Leven volgens Jezus’ evange..
Fil.. 1:27

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u n van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. (Filippenzen 1:27)

Vandaag nodig Ik je uit om met alles wat in je is te leven in overeenstemming met het evangelie van mijn Zoon Christus. Laat je leven kleuren door het goede nieuws van redding en vergeving! Laat je leven vol zijn van barmhartigheid en zuive ... lees meer >
Christus verkondigen
Fil.. 1:18

Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt - dt het gebeurt verheugt me. (Filippenzen 1:18)

Mijn dienaar Paulus had één grote passie: Christus verkondigen. Wíe dat deed, maakte hem niet uit. Nooit zou hij jaloers zijn op andere predikers, die misschien wel beter en welsprekender dan hij het evangelie van Jezus verkondigden. Sterke ... lees meer >
Groeiende liefde
Fil.. 1:9-10

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. (Filippenzen 1:9-10)

Het mooie van liefde is dat liefde altijd kan groeien. Er zal geen moment zijn waarop je kunt zeggen: nu is mijn liefde volgroeid. Daarom nodig Ik je vandaag uit: groei in de liefde! Dat kan door door twee dingen. Allereerst door inzicht: h ... lees meer >
Jezus waard zijn
Matteüs 10:38

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. (Matteüs 10:38)

Een leerling die niet wil lijken op zijn leraar is niet echt een leerling. Zo is het ook als je mijn Zoon Jezus als leraar hebt. En dat heeft grote gevolgen. Want dat leerling zijn wordt gestempeld door het kruis: je zult veroordeeld worden ... lees meer >
Meer van Jezus houden
Matteüs 10:37

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. (Matteüs 10:37)

Hoeveel houd jij van Jezus? Als je Vader stel Ik je vandaag die vraag. Hoeveel houd jij van Jezus? Als je Hem wilt volgen, als je Mij wilt kennen en als je geleid wilt worden door mijn heilige Geest, dan is het zo belangrijk dat je Jezus li ... lees meer >