Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 19 mei 2022

Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.
Psalm 108:5
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik word niet moe om het tegen je te zeggen. Want je vergeet het zo vaak. Mijn liefde en mijn trouw zijn eeuwig en onuitputtelijk, Mijn liefde gaat zo hoog als de hemel. Ja, mijn liefde is de hemel op aarde. Mijn trouw reikt tot de wolken en is vol van zegen en genade. Liefdevol en trouw - zo ben Ik.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw liefde en uw trouw.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.