Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 14 oktober 2019

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?
Lucas 18:7

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik nodig je uit om te blijven bidden. Blijf vragen, blijf roepen, blijf zoeken naar wat je Vader je wil geven. Jouw God is een God die recht wil verschaffen, gerechtigheid wil uitdelen, goedheid wil tonen. Blijf dag en nacht roepen en bidden en vragen. Je Vader luistert. Hij laat je niet wachten maar zoekt je op in je nood."


[BID:]
"Heer Jezus, help me om volhardend te blijven bidden."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.