Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Recht doen
Psalm 58:12

Dan zegt men: ‘De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.’ (Psalm 58:12)

Het valt niet mee om Psalm 58 mee te bidden. Het onrecht dat door machtigen op deze aarde wordt gedaan wordt aan de kaak gesteld. Daar worden felle bewoordingen bij gebruikt: 'God, sla hun de tanden uit de mond, verbrijzel de kaken van die ... lees meer >
Mijn hart is gerust
Psalm 57:8

Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil voor u zingen en spelen. (Psalm 57:8)

Het is mooi als je deze woorden met David mee kunt bidden. 'Mijn hart is gerust.' In Davids leven waren er steeds weer gebeurtenissen die hem onrustig en ongerust maakten. Maar telkens riep David tot God in de verwachting dat hij van hem hu ... lees meer >
Angst ken ik niet
Psalm 56:12

Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij aandoen? (Psalm 56:12)

Wat een krachtige uitspraak: 'Angst ken ik niet.' Terwijl angst toch een gevoel is dat zo overheersend in je leven aanwezig kan zijn. Angst voor tegenstanders, angst voor wat er kan gebeuren, angst voor dat waar je geen controle over hebt, ... lees meer >
Uw last
Psalm 55:23

Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. (Psalm 55:23)

Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen ... lees meer >
Uw last
Psalm 55:23

Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. (Psalm 55:23)

Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen ... lees meer >
Uw last
Psalm 55:23

Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt. (Psalm 55:23)

Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen ... lees meer >
Onbevreesd
Psalm 54:9

Hij heeft mij uit de nood gered, onbevreesd zie ik mijn vijanden aan. (Psalm 54:9)

Wie omringd is door vijanden, leert bidden. Dat zien we in Davids leven en liederen telkens terug. In zoveel van zijn psalmen worstelt hij met zijn vijanden, met de vraag hoe hij kan standhouden, met zijn angst voor wat er allemaal kan gebe ... lees meer >
God zoeken?
Psalm 53:3

God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. (Psalm 53:3)

De toon van Psalm 53 is erg somber. Er wordt een heel negatief beeld geschetst van mensen op aarde. Veel van die mensen zijn dwaas. Ze denken dat er geen God is. Ze plegen onrecht. Ze deugen niet. Ze roepen God niet aan. Vanuit de hemel ki ... lees meer >
Uw naam is goed
Psalm 52:11

Ik zal u eeuwig loven om wat u hebt gedaan, ik blijf hopen op uw naam, die goed is, in de kring van wie u lief zijn. (Psalm 52:11)

In Psalm 52 wordt de mens die zich verzet tegen God opnieuw in schrille kleuren getekend. Met wie het kwade meer liefhebben dan het goede loopt het niet goed af. Want God neemt afstand van wie onrechtvaardig zijn. Het is de rechtvaardige, d ... lees meer >
Een zuiver hart
Psalm 51:12

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. (Psalm 51:12)

Als je de woorden van Psalm 51 meebidt, ga je de diepte in. Het is de diepte van je schuld. 'Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.' ... lees meer >
Onze God komt
Psalm 50:3

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm. (Psalm 50:3)

Het komen van God in onze levens is vol van genade maar heeft ook iets overweldigends. Het stralende licht waarin hij verschijnt, herinnert ons niet alleen aan zijn warme liefde maar ook aan zijn vurige rechtvaardigheid. Als hij spreekt, ga ... lees meer >
Onze God komt
Psalm 50:3

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm. (Psalm 50:3)

Het komen van God in onze levens is vol van genade maar heeft ook iets overweldigends. Het stralende licht waarin hij verschijnt, herinnert ons niet alleen aan zijn warme liefde maar ook aan zijn vurige rechtvaardigheid. Als hij spreekt, ga ... lees meer >
Onze God komt
Psalm 50:3

Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm. (Psalm 50:3)

Het komen van God in onze levens is vol van genade maar heeft ook iets overweldigends. Het stralende licht waarin hij verschijnt, herinnert ons niet alleen aan zijn warme liefde maar ook aan zijn vurige rechtvaardigheid. Als hij spreekt, ga ... lees meer >
Iedereen moet sterven
Psalm 49:10

Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven, de kuil van het graf nooit zou zien. (Psalm 49:10)

Psalm 49 is een overdenking: de dichter bezint zich op leven en dood, vooral op de dood. Hij kijkt om zich heen en ziet dat iedereen moet sterven: de wijzen en de dwazen, de rijken en de armen, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Iede ... lees meer >
Uw naam, o God
Psalm 48:11

Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid. (Psalm 48:11)

Zijn naam of mijn naam? Vaak wordt er een tweestrijd in ons binnenste gevoerd. We hechten eraan dat onze eigen naam hoog wordt gehouden. We vinden het vaak belangrijk om naam te maken, om gezien en gekend te zijn door de mensen om ons heen. ... lees meer >
God heerst
Psalm 47:9

God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon. (Psalm 47:9)

Soms kun je erg bezig zijn met jezelf, met je eigen wereldje, met je eigen koninkrijk. Het bidden van Psalm 47 helpt je dan om weer een ander perspectief te krijgen. Want het draait niet om mijn koninkrijk maar om het koninkrijk van God: h ... lees meer >
Onze burcht
Psalm 46:8

De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. (Psalm 46:8)

Als je op zoek bent naar houvast en zekerheid in moeilijke tijden, bid dan de woorden van Psalm 46. Je leert de HEER hier kennen als je schuilplaats in tijden van nood. Hij is een altijd betrouwbare hulp als het stormt in je leven en als je ... lees meer >
U bent de mooiste
Psalm 45:3

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend. (Psalm 45:3)

Psalm 45 is vol aanbidding voor de koning die door God wordt gezegend. Het is pure adoratie! Want een mooier mens is er niet, een schoner koning kan de dichter zich niet voorstellen. Woorden schieten tekort om de lieflijkheid van de gestalt ... lees meer >
U bent de mooiste
Psalm 45:3

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend. (Psalm 45:3)

Psalm 45 is vol aanbidding voor de koning die door God wordt gezegend. Het is pure adoratie! Want een mooier mens is er niet, een schoner koning kan de dichter zich niet voorstellen. Woorden schieten tekort om de lieflijkheid van de gestalt ... lees meer >
U bent de mooiste
Psalm 45:3

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend. (Psalm 45:3)

Psalm 45 is vol aanbidding voor de koning die door God wordt gezegend. Het is pure adoratie! Want een mooier mens is er niet, een schoner koning kan de dichter zich niet voorstellen. Woorden schieten tekort om de lieflijkheid van de gestalt ... lees meer >