Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

De grootste is de liefde
1 Korintiërs 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde. (1 Korintiërs 13:13)

Soms denken we dat ons verdriet het grootst is, of onze pijn, of het gemis. Maar het is niet waar. De liefde is de grootste. Geloof zal aanschouwen worden: we zullen voorbij alle geloof en ongeloof eens Jezus zien. Hoop zal grenzeloze zeker ... lees meer >
Ons rest hoop
1 Korintiërs 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde. (1 Korintiërs 13:13)

Hoop doet leven, zegt een bekend spreekwoord. In de Bijbelse zin van het woord is dat ook helemaal waar. Hoop richt ons namelijk op de toekomst. We worden als we hopen weggehaald uit de soms benauwende en beklemmende cirkel van onze huidige ... lees meer >
Ons rest geloof
1 Korintiërs 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde. (1 Korintiërs 13:13)

Bij alles wat wegvalt, bij alle verliezen die we lijden, zal het geloof blijven. Zo luidt de belofte. Geloven is: overtuigd zijn van de waarheid van wat we niet zien. Want zo is het: we zien het nog niet. We zien nog niet: dat het leven ten ... lees meer >
Alfa en omega
Ope.. 1:8

Ik ben de alfa en de omega, ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. (Openbaring 1:8)

Ons leven wordt door de Heer omhelsd. Aan de voorkant van ons leven is hij er als de alfa: de eerste die er altijd al was, al ver voordat ik werd geboren. Aan de achterkant van ons leven is hij er als de omega: de laatste die er altijd zal ... lees meer >
Alfa en omega
Ope.. 1:8

Ik ben de alfa en de omega, ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. (Openbaring 1:8)

Ons leven wordt door de Heer omhelsd. Aan de voorkant van ons leven is hij er als de alfa: de eerste die er altijd al was, al ver voordat ik werd geboren. Aan de achterkant van ons leven is hij er als de omega: de laatste die er altijd zal ... lees meer >
Alfa en omega
Ope.. 1:8

Ik ben de alfa en de omega, ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. (Openbaring 1:8)

Ons leven wordt door de Heer omhelsd. Aan de voorkant van ons leven is hij er als de alfa: de eerste die er altijd al was, al ver voordat ik werd geboren. Aan de achterkant van ons leven is hij er als de omega: de laatste die er altijd zal ... lees meer >
Het eeuwige leven
Johannes 17:3

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. (Johannes 17:3)

We zitten soms zo vast aan het leven hier op aarde, dat het er op lijkt dat ons aardse leven het eeuwige leven is. Maar dat is niet zo. Het aardse leven is tijdelijk. Alle vreugde en voorspoed daarin is tijdelijk, net als alle verdriet en t ... lees meer >
Alles nieuw
Ope.. 21:5

Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' (Openbaring 21:5)

We krijgen in Openbaring een kijkje in de hemel en een voorproefje hoe het zijn zal, straks, als alle pijn en verdriet voorbij is. Jezus, die op de troon zit, geeft er woorden aan. Veel woorden zijn het niet, maar het omvat wel heel veel, a ... lees meer >
Geen tranen meer
Ope.. 21:4

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. (Openbaring 21:4)

Als je ziek bent, gebonden aan je bed, dan wordt je wereld soms heel klein. Niet groter dan je bed. Als je gekweld wordt door zorgen of verdriet, gebeurt vaak hetzelfde: je raakt opgesloten in een kleine cirkel. Wat is het dan heilzaam als ... lees meer >
Kom naar Jezus
Matteüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Matteüs 11:28)

Jezus weet wat er in ons om gaat. Hij heeft het van binnen uit leren kennen toen hij als mens op aarde was. Hij kent de lasten die we dragen, de vermoeidheid die op ons drukt, de verdrietige wanhoop omdat we geen uitweg meer zien. Hij kende ... lees meer >
In het licht geloven
Johannes 12:36

Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht. (Johannes 12:36)

Het is niet gemakkelijk om te geloven in het licht als je wandelt in het donker. Het donker kan zo overheersend zijn, zo zwaar op je drukken, zo alomtegenwoordig aanvoelen dat het haast ongelooflijk lijkt dat er licht zou zijn. Jezus spreek ... lees meer >
In het licht geloven
Johannes 12:36

Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht. (Johannes 12:36)

Het is niet gemakkelijk om te geloven in het licht als je wandelt in het donker. Het donker kan zo overheersend zijn, zo zwaar op je drukken, zo alomtegenwoordig aanvoelen dat het haast ongelooflijk lijkt dat er licht zou zijn. Jezus spreek ... lees meer >
In het licht geloven
Johannes 12:36

Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht. (Johannes 12:36)

Het is niet gemakkelijk om te geloven in het licht als je wandelt in het donker. Het donker kan zo overheersend zijn, zo zwaar op je drukken, zo alomtegenwoordig aanvoelen dat het haast ongelooflijk lijkt dat er licht zou zijn. Jezus spreek ... lees meer >
De treurenden worden getroost
Matteüs 5:4

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. (Matteüs 5:4)

Het begin van de Bergrede van Jezus wordt gemarkeerd door de zogenaamde zaligsprekingen (of: gelukkigprijzingen). Maar wie worden er gelukkig geprezen? We zouden verwachten: de mensen die blij zijn, die voorspoed kennen, die succes hebben i ... lees meer >
Ik ben de herder
Johannes 10:14

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. (Johannes 10:14)

‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Op deze woorden uit Psalm 23 hebben generaties gelovigen teruggegrepen als ze door een donker dal gingen en zochten naar troost. In Jezus krijgt deze bekende Psalm nog meer gezicht ... lees meer >
Ik ben de weg
Johannes 14:6

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. (Johannes 14:6)

Als er ooit een tijd is dat we het nodig hebben om God als Vader te kennen, dan is dat wel in een periode van pijn en lijden. Jezus vertelt ons dat hij de weg is naar de Vader. Alleen door hem kunnen we bij de vader komen en ons door hem la ... lees meer >
Ik ben het leven
Johannes 11:25-26

Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven (Johannes 11:25-26)

Het is belangrijk om steeds opnieuw stil te staan om te luisteren naar woorden die Jezus spreekt. Want tussen alle stemmen die om ons heen en in ons klinken kan de stem van de Zoon van God gemakkelijk onhoorbaar worden. Zo zegt Jezus nu teg ... lees meer >
Genade en vrede
Fil.. 1:2

Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. (Filippenzen 1:2)

De woorden van genade en vrede die aan het begin van veel brieven van het Nieuwe Testament klinken, mogen we ook aan het begin van elke nieuwe dag op ons af laten komen. Hoe de dag ook zal zijn, hoe je je ook voelt, hoezeer de pijn van lijd ... lees meer >
Genade en vrede
Fil.. 1:2

Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. (Filippenzen 1:2)

De woorden van genade en vrede die aan het begin van veel brieven van het Nieuwe Testament klinken, mogen we ook aan het begin van elke nieuwe dag op ons af laten komen. Hoe de dag ook zal zijn, hoe je je ook voelt, hoezeer de pijn van lijd ... lees meer >
Genade en vrede
Fil.. 1:2

Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. (Filippenzen 1:2)

De woorden van genade en vrede die aan het begin van veel brieven van het Nieuwe Testament klinken, mogen we ook aan het begin van elke nieuwe dag op ons af laten komen. Hoe de dag ook zal zijn, hoe je je ook voelt, hoezeer de pijn van lijd ... lees meer >