Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Gast bij God
Psalm 15:1

HEER, wie mag gast zijn in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg? (Psalm 15:1)

Psalm 15 stelt een belangrijke vraag: Wie mag bij God te gast zijn? Wie mag dichtbij hem wonen? Wie mag zich bevinden in zijn heilige nabijheid? Dat is in de psalm ook echt een vraag. Het is blijkbaar niet vanzelfsprekend: gast zijn bij God ... lees meer >
Gast bij God
Psalm 15:1

HEER, wie mag gast zijn in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg? (Psalm 15:1)

Psalm 15 stelt een belangrijke vraag: Wie mag bij God te gast zijn? Wie mag dichtbij hem wonen? Wie mag zich bevinden in zijn heilige nabijheid? Dat is in de psalm ook echt een vraag. Het is blijkbaar niet vanzelfsprekend: gast zijn bij God ... lees meer >
Gast bij God
Psalm 15:1

HEER, wie mag gast zijn in uw tent, wie mag wonen op uw heilige berg? (Psalm 15:1)

Psalm 15 stelt een belangrijke vraag: Wie mag bij God te gast zijn? Wie mag dichtbij hem wonen? Wie mag zich bevinden in zijn heilige nabijheid? Dat is in de psalm ook echt een vraag. Het is blijkbaar niet vanzelfsprekend: gast zijn bij God ... lees meer >
De HEER kijkt
Psalm 14:2

De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. (Psalm 14:2)

In deze psalm kijken we door de ogen van God naar de wereld waarin wij wonen. Hij zoekt naar mensen die hem zoeken. Zijn ze er wel? Ja, zeg ik dan: wat zijn er gelukkig talloos veel mensen die door de Geest zijn aangeraakt en hem zoeken. Ma ... lees meer >
Gekweld door zorgen
Psalm 13:3

Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? (Psalm 13:3)

Als we in ons leven lijden ervaren, moeten we leren om daarmee om te gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk. We lijden liever niet. We zijn liever niet bezorgd. We zouden het verdriet graag uit ons leven bannen. En toch komt het ons leven bin ... lees meer >
Zuiver als zilver
Psalm 12:7

De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe. (Psalm 12:7)

In een wereld waarin veel leugens klinken en waarin de waarheid vaak geweld wordt aangedaan, is het goed om je te richten op de woorden van de HEER. Die woorden zijn altijd waar, altijd zuiver, altijd oprecht. Wanneer God spreekt, begint er ... lees meer >
Oprecht
Psalm 11:7

Rechtvaardig is de HEER, hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. (Psalm 11:7)

Als je wilt groeien in verlangen naar gerechtigheid, bid dan de psalmen. Ook in Psalm 11 staat dit thema weer centraal. We hebben een rechtvaardige God: hij is volkomen eerlijk en integer, hij houdt van oprechtheid en hij haat onrecht. Als ... lees meer >
Weerloze mensen
Psalm 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. (Psalm 10:14)

In een wereld vol gevaar en vijandschap helpt het om Psalm 10 te bidden. Want soms vraag je je af of God ons vergeet, of hij zich voor ons verbergt. Want er is zoveel ellende, zoveel goddeloosheid, zoveel leugenachtigheid. Dat kan je ternee ... lees meer >
Weerloze mensen
Psalm 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. (Psalm 10:14)

In een wereld vol gevaar en vijandschap helpt het om Psalm 10 te bidden. Want soms vraag je je af of God ons vergeet, of hij zich voor ons verbergt. Want er is zoveel ellende, zoveel goddeloosheid, zoveel leugenachtigheid. Dat kan je ternee ... lees meer >
Weerloze mensen
Psalm 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. (Psalm 10:14)

In een wereld vol gevaar en vijandschap helpt het om Psalm 10 te bidden. Want soms vraag je je af of God ons vergeet, of hij zich voor ons verbergt. Want er is zoveel ellende, zoveel goddeloosheid, zoveel leugenachtigheid. Dat kan je ternee ... lees meer >
Uw naam kennen
Psalm 9:11

Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER. (Psalm 9:11)

Wie rondkijkt in de wereld ziet zoveel mensen die Gods naam niet kennen, hem niet vertrouwen en hem ook niet zoeken. Ze leven een door God verlaten leven. Die werkelijkheid klinkt door in Psalm 9 als het gaat over vijanden, haters, verdrukk ... lees meer >
Hoe machtig is uw naam
Psalm 8:10

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. (Psalm 8:10)

Psalm 8 tintelt van leven en loven. Het is een heerlijk lied waar de grootheid van God en de grootheid van de mens bij elkaar komen. 'Bijna een god.' Dat zingt deze psalm uit over de door God geschapen mens. Die machtige naam van de Heer, o ... lees meer >
Schreeuwen om recht
Psalm 7:10

Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God. (Psalm 7:10)

Wat is er veel onrecht in de wereld! In de Psalmen is dat een voortdurend terugkerend thema. Vervolging, misdaden, goddeloosheid, kwaad, vijandschap - het zijn allemaal woorden die een werkelijkheid aanduiden die haaks staat op wie God is. ... lees meer >
Het gebed van tranen
Psalm 6:7

Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. (Psalm 6:7)

Leren bidden met de Psalmen helpt ons ook om ruimte te maken voor onze tranen. Want het leven is vaak moeilijk. We ervaren tegenslagen, we worden gekweld door ziekte, we hebben soms vijanden, we rouwen om een geliefde die is gestorven, en w ... lees meer >
Het kwaad is niet welkom
Psalm 5:5

U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom. (Psalm 5:5)

Bidden met Psalm 5 leert me om te haten wat God haat. Bidden is steeds meer groeien in het begrijpen en aanvoelen van wat God wel en niet wil. Bidden is op die manier ook een oefening in het niet langer welkom heten van zonde in je leven. W ... lees meer >
Het kwaad is niet welkom
Psalm 5:5

U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom. (Psalm 5:5)

Bidden met Psalm 5 leert me om te haten wat God haat. Bidden is steeds meer groeien in het begrijpen en aanvoelen van wat God wel en niet wil. Bidden is op die manier ook een oefening in het niet langer welkom heten van zonde in je leven. W ... lees meer >
Het kwaad is niet welkom
Psalm 5:5

U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom. (Psalm 5:5)

Bidden met Psalm 5 leert me om te haten wat God haat. Bidden is steeds meer groeien in het begrijpen en aanvoelen van wat God wel en niet wil. Bidden is op die manier ook een oefening in het niet langer welkom heten van zonde in je leven. W ... lees meer >
Vreugde in u
Psalm 4:8

In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. (Psalm 4:8)

In Psalm 4 stelt David een vraag die nog altijd actueel is: 'Wie maakt ons gelukkig?' We zoeken ons geluk vaak in andere mensen, in relaties, in ons werk, in onze bezittingen, in onze successen, in alcohol. Maar vroeg of laat komen we er ac ... lees meer >
Een schild om mij heen
Psalm 3:4

U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. (Psalm 3:4)

Het leven van David, koning en dichter, was niet gemakkelijk. Dag in dag uit had hij te maken met vijanden die hem aanvallen. Steeds in gevaar, vaak op de vlucht, telkens weer hulp nodig. Ik vind het bewonderenswaardig hoe David voortdurend ... lees meer >
Breng de HEER uw hulde
Psalm 2:11

Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. (Psalm 2:11)

Nadat Psalm 1 ons de binnenkamer heeft binnengeleid, brengt Psalm 2 ons in de wijde ruimte van Gods wereld. Daar wonen de mensen en de volken. Daar zijn de leiders en de koningen. Daar vindt ook het verzet plaats tegen de HEER en zijn gezal ... lees meer >