Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Wat is de mens?
Psalm 144:3

HEER, wat is de mens dat u om hem geeft, de sterveling dat u aan hem denkt? (Psalm 144:3)

De vraag die hier gesteld wordt krijgt een helder antwoord. Zeker, het is goed om te beseffen dat je als mens kwetsbaar bent, zo klein in het onmetelijke heelal, zo vol van gebrokenheid en tekorten, zo sterfelijk. Maar toch leidt dat niet t ... lees meer >
Uw goede geest
Psalm 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. (Psalm 143:10)

Soms kun je zelf geen woorden vinden om uit te drukken wat er aan verlangen in je binnenste leeft. Helemaal als het leven moeilijk is en er tegenslagen zijn. Dan is het mooi om weer contact te maken met het verlangen dat in je hart ligt ver ... lees meer >
Niemand die om mij geeft
Psalm 142:5

Ik kijk terzijde en zie niemand die om mij geeft, nergens een toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven. (Psalm 142:5)

Er kunnen momenten zijn dat de woorden van deze psalm helemaal passen. Je bent ten einde raad. Je weet niet hoe je verder moet. Je ziet geen enkele uitweg meer uit de problemen. Er is niemand die je kan helpen. Zo heeft David het op bepaald ... lees meer >
Gebed als reukwerk
Psalm 141:2

Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer. (Psalm 141:2)

Als we bidden is dat iets om van te genieten. Dat mogen we zelf ook leren: dat bidden heerlijk is. Maar ons gebed is allereerst een genot voor God. Als we bidden is dat voor God als reukwerk. Hij geniet ervan. Hij houdt ervan om naar zijn k ... lees meer >
De dag van de strijd
Psalm 140:8

HEER, mijn God, machtige redder, u beschermt mij op de dag van de strijd. (Psalm 140:8)

De vijanden in het leven van David willen maar niet weggaan. In de psalmen komen ze steeds weer terug. Voor David waren het veelal concrete mensen die het op hem hadden gemunt. Dat kan ook vandaag nog gebeuren: dat concrete mensen je vijand ... lees meer >
De dag van de strijd
Psalm 140:8

HEER, mijn God, machtige redder, u beschermt mij op de dag van de strijd. (Psalm 140:8)

De vijanden in het leven van David willen maar niet weggaan. In de psalmen komen ze steeds weer terug. Voor David waren het veelal concrete mensen die het op hem hadden gemunt. Dat kan ook vandaag nog gebeuren: dat concrete mensen je vijand ... lees meer >
De dag van de strijd
Psalm 140:8

HEER, mijn God, machtige redder, u beschermt mij op de dag van de strijd. (Psalm 140:8)

De vijanden in het leven van David willen maar niet weggaan. In de psalmen komen ze steeds weer terug. Voor David waren het veelal concrete mensen die het op hem hadden gemunt. Dat kan ook vandaag nog gebeuren: dat concrete mensen je vijand ... lees meer >
Al mijn wegen
Psalm 139:3

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. (Psalm 139:3)

Deze psalm is zo ongelooflijk vol van Gods genadige nabijheid in ons leven. Hij is overal bij. En dat niet op een angstaanjagende of veroordelende manier. Juist niet. Hij is er vol aandacht bij, vol bewogenheid en liefde, geïnteresseerd in ... lees meer >
Bemoedigd en gesterkt
Psalm 138:3

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. (Psalm 138:3)

Dit is nu echt een psalm vol van bemoediging. Het is een heerlijke psalm om te lezen, te bidden of te zingen als de moed je ontbreekt. Want God is een God die graag naar ontmoedigde en vermoeide mensen toekomt om nieuwe kracht te geven. Hij ... lees meer >
Op vreemde grond
Psalm 137:4

Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond? (Psalm 137:4)

Als je in ballingschap bent - dat is de situatie van deze psalm - ben je weg uit je eigen vertrouwde omgeving, weg van de plek waar je thuis hoort en waar je je thuis voelt. Kun je dan nog zingen? Is er dan nog iets om blij over te zijn? De ... lees meer >
Eeuwig duurt zijn trouw
Psalm 136:1

Loof de HEER, want hij is goed - eeuwig duurt zijn trouw. (Psalm 136:1)

Maar liefst 26 keer wordt het herhaald. Blijkbaar is dit het waard om heel vaak gezegd te worden. Hoe vaker je het zegt en zingt en fluistert en schreeuwt en jubelt, hoe dieper het kan doordringen in je gedachten en in je hart en in je ziel ... lees meer >
Onze Heer
Psalm 135:5

Ik weet het: groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. (Psalm 135:5 )

Als je je biddend wilt oefenen in het eren van God, dan biedt deze psalm geweldige hulp. Je leert zeggen: 'Ik weet het: groot is de HEER.' Weet jij dat? Weet jij dat heel zeker? De HEER is groot, want hij heeft alles gemaakt, zijn lieflijke ... lees meer >
Onze Heer
Psalm 135:5

Ik weet het: groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. (Psalm 135:5 )

Als je je biddend wilt oefenen in het eren van God, dan biedt deze psalm geweldige hulp. Je leert zeggen: 'Ik weet het: groot is de HEER.' Weet jij dat? Weet jij dat heel zeker? De HEER is groot, want hij heeft alles gemaakt, zijn lieflijke ... lees meer >
Onze Heer
Psalm 135:5

Ik weet het: groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. (Psalm 135:5 )

Als je je biddend wilt oefenen in het eren van God, dan biedt deze psalm geweldige hulp. Je leert zeggen: 'Ik weet het: groot is de HEER.' Weet jij dat? Weet jij dat heel zeker? De HEER is groot, want hij heeft alles gemaakt, zijn lieflijke ... lees meer >
De zegen van de HEER
Psalm 134:3

Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 134:3)

De pelgrimspsalmen eindigen met een lied vol zegen. Want dit is het doel van het biddend onderweg zijn: zegen ontvangen en tot een zegen zijn. De zegen verbindt ons met de God die hemel en aarde schiep: we ontvangen op aarde Gods goede gena ... lees meer >
Bijeen wonen
Psalm 133:1

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 133:1)

Psalm 133 is de psalm van de verbondenheid. Het is een loflied op de gemeenschap die er is tussen de kinderen van de ene Vader. Dat is iets wat zo eindeloos kostbaar, goed en heerlijk is! Dat heeft alles te maken met het wezen van God: God ... lees meer >
Gods belofte
Psalm 132:11

De HEER heeft David trouw gezworen, en zijn belofte neemt hij niet terug. (Psalm 132:11)

Als we onderweg zijn en soms niet precies weten waarheen, is het altijd weer goed om ons te herinneren dat God trouw is. Hij houdt zich aan wat hij belooft. Hij houdt vast met wie hij zich verbonden heeft. Heel het leven van David is er een ... lees meer >
Niet trots
Psalm 131:1

HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. (Psalm 131:1)

Psalm 131 is een onschuldpsalm. David bidt tot zijn Heer en verwoordt dat er in zijn hart geen trots en geen hoogmoed meer is. Je zou kunnen zeggen dat dat nogal eigenwijs is. Toch zijn het woorden die we als kinderen van God op de lippen m ... lees meer >
Hoop op de Heer
Psalm 130:7

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. (Psalm 130:7)

Onderweg mogen we elkaar steeds weer toezingen en toeroepen, juist in moeilijke situaties, dat er hoop is! Het volk Israël heeft dat eeuwenlang steeds opnieuw mogen ervaren: dat God altijd weer redding gaf. Die God is in Christus onze God. ... lees meer >
Hoop op de Heer
Psalm 130:7

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. (Psalm 130:7)

Onderweg mogen we elkaar steeds weer toezingen en toeroepen, juist in moeilijke situaties, dat er hoop is! Het volk Israël heeft dat eeuwenlang steeds opnieuw mogen ervaren: dat God altijd weer redding gaf. Die God is in Christus onze God. ... lees meer >