Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Vrucht van de Geest: vriende..
Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid... (Galaten 5:22)

De apostel Paulus roept ons in een van zijn brieven op om vriendelijk te zijn: 'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.' Vreugde en vriendel ... lees meer >
De liefde is geduldig
1 Korintiers 13:4

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. (1 Korintiers 13:4)

Bij elk volgende onderdeel van de vrucht van de Geest is het goed om weer te zien dat de liefde aan het begin staat. De liefde die God aan ons geeft en die hij in ons wakker roept is zo ook de bron van ons geduld. Wachten met oordelen, een ... lees meer >
De liefde is geduldig
1 Korintiers 13:4

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. (1 Korintiers 13:4)

Bij elk volgende onderdeel van de vrucht van de Geest is het goed om weer te zien dat de liefde aan het begin staat. De liefde die God aan ons geeft en die hij in ons wakker roept is zo ook de bron van ons geduld. Wachten met oordelen, een ... lees meer >
De liefde is geduldig
1 Korintiers 13:4

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. (1 Korintiers 13:4)

Bij elk volgende onderdeel van de vrucht van de Geest is het goed om weer te zien dat de liefde aan het begin staat. De liefde die God aan ons geeft en die hij in ons wakker roept is zo ook de bron van ons geduld. Wachten met oordelen, een ... lees meer >
Geduld en inzicht
Spreuken 14:29

Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid. (Spreuken 14:29)

De Spreuken bevatten talloze uitspraken die levenswijsheid bieden. Vaak worden er in de uitspraken zaken tegen over elkaar gezet. Zo wordt hier geduld tegenover onbesuisdheid geplaatst. Onbesuisdheid betekent dat je kortaangebonden bent, da ... lees meer >
God is geduldig
Psalm 145:8

Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. (Psalm 145:8)

Het is Gods diepe verlangen dat we zijn beeld weer gaan vertonen. Dat betekent dat zijn karaktereigenschappen zichtbaar worden in ons leven. Als zijn schoonheid dankzij het werk van de Geest ons leven gaat beheersen, worden we steeds meer m ... lees meer >
Kleed u zich in geduld
Kol.. 3:12

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12)

Geduldig leren zijn is vrucht van de Geest maar vraagt tegelijk ook van onze kant om activiteit. Paulus legt daar wel eerst een basis onder: omdat God jou heeft uitgekozen, moet je je in geduld kleden. Dus eerst is er een levend besef nodig ... lees meer >
Vrucht van de Geest: geduld
Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld... (Galaten 5:22)

Lankmoedigheid - dat is het oude woord voor geduld. Want naast zachtmoedigheid (ook een onderdeel van de vrucht van de Geest) is lankmoedigheid belangrijk: dat je de moed hebt om lang te wachten. Want soms moet je lang wachten tot de situat ... lees meer >
Wonen in een oase van vrede
Jesaja 32:18

Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. (Jesaja 32:18)

Als je verlangt naar het ervaren van de vrede als vrucht van de Geest, concentreer je dan op Gods beloften over de vrede. Jesaja profeteert over veiligheid, over rust en over een oase van vrede. En dat is precies wat we nodig hebben te midd ... lees meer >
Wonen in een oase van vrede
Jesaja 32:18

Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. (Jesaja 32:18)

Als je verlangt naar het ervaren van de vrede als vrucht van de Geest, concentreer je dan op Gods beloften over de vrede. Jesaja profeteert over veiligheid, over rust en over een oase van vrede. En dat is precies wat we nodig hebben te midd ... lees meer >
Wonen in een oase van vrede
Jesaja 32:18

Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust. (Jesaja 32:18)

Als je verlangt naar het ervaren van de vrede als vrucht van de Geest, concentreer je dan op Gods beloften over de vrede. Jesaja profeteert over veiligheid, over rust en over een oase van vrede. En dat is precies wat we nodig hebben te midd ... lees meer >
Vrede ervaren
Fil.. 4:7

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:7)

Als we alles overgeven aan God, onze zorgen en onze gedachten en onze gevoelens, dan wordt dat beloond met het ervaren van de vrede van God. Dat gaat ons verstand te boven, maar het is wel waar: waar we leeg worden van alles wat ons soms zo ... lees meer >
Vreugde, vrede, verlossing
Jesaja 52:7

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ (Jesaja 52:7)

Vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog en conflict. Bijbelse vrede heeft alles te maken met de vreugde van de boodschap van redding door God. Vrede ervaren betekent dat je tot je door laat dringen dat god een verlossende God is en ... lees meer >
Mijn vrede geef ik jullie
Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27)

Wat een ongelooflijk mooie en krachtige woorden spreekt Jezus hier. In het evangelie van Johannes is dit het eerste wat hij na zijn opstanding zegt in de kring van zijn leerlingen. Vrede: dat is het nieuwe begin. Vrede: dat is het nieuwe le ... lees meer >
Vrucht van de Geest: vrede
Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede... (Galaten 5:22)

Als Jezus is opgestaan, komt hij bij zijn leerlingen die bij elkaar zijn. Hij wenst hun zijn vrede toe en blaast de heilige Geest over hen. Dat is een kostbaar en markant moment. De Vredevorst zegent zijn volgelingen: 'De HEER wendt u zijn ... lees meer >
Vreugde en zegen
Psalm 5:12-13

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. (Psalm 5:12-13)

Gods zegen ervaren heeft alles te maken met Gods aanwezigheid: je bent een gezegend mens als je in Gods nabijheid blijft, als je ervaart dat hij altijd om je heen is. In de slotverzen van Psalm 5 proef je dat ook: gezegend ben je als je sch ... lees meer >
Vreugde en zegen
Psalm 5:12-13

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. (Psalm 5:12-13)

Gods zegen ervaren heeft alles te maken met Gods aanwezigheid: je bent een gezegend mens als je in Gods nabijheid blijft, als je ervaart dat hij altijd om je heen is. In de slotverzen van Psalm 5 proef je dat ook: gezegend ben je als je sch ... lees meer >
Vreugde en zegen
Psalm 5:12-13

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade. (Psalm 5:12-13)

Gods zegen ervaren heeft alles te maken met Gods aanwezigheid: je bent een gezegend mens als je in Gods nabijheid blijft, als je ervaart dat hij altijd om je heen is. In de slotverzen van Psalm 5 proef je dat ook: gezegend ben je als je sch ... lees meer >
Vol vreugde
Fil.. 1:3-4

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde. (Filippenzen 1:3-4)

Het is geweldig om te zien hoe Paulus begint als hij aan de gemeente in Filippi gaat schrijven (neem nu even je eigen gemeente in gedachten): hij begint spontaan te danken en dat doet hij altijd. Vaak kijken we naar wat er allemaal mis is i ... lees meer >
Altijd verheugd
Fil.. 4:4

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. (Filippenzen 4:4)

Het is een uitspraak die schuurt: altijd verheugd? Is dat niet het onmogelijke vragen? Want er zijn in onze levens zoveel omstandigheden die verdriet geven, zoveel gebeurtenissen die pijnlijke herinneringen hebben achtergelaten, zoveel mens ... lees meer >