Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Gerechtigheid beoefenen
Matteüs 6:1

Let op dat jullie de ​gerechtigheid​ niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. (Matteüs 6:1)

Jezus heeft veel gezegd over de gerechtigheid: hoe goed doen en goed zijn er uit ziet. Nu gaat hij spreken over een paar praktische vormen van vroom leven: hoe oefen je je in de gerechtigheid die God voor ogen staat in zijn koninkrijk? Hij ... lees meer >
Wees dus volmaakt
Matteüs 5:48

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. (Matteüs 5:48)

Jezus brengt hier zijn onderwijs tot nu toe terug tot de kern: we moeten volmaakt zijn zoals onze hemelse Vader. Die hemelse Vader is volmaakt goed. Dat komt tot uitdrukking in zijn liefde voor iedereen: vrienden én vijanden, goede mensen ... lees meer >
Doen de heidenen niet net zo?
Matteüs 5:47

En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? (Matteüs 5:47)

Wie bejegenen we wel en wie niet vriendelijk? Iets eenvoudiger gezegd: wie groeten we wel en wie groeten we niet? Over zulke dagelijkse dingen gaat het als we ontdekken hoe die betere wereld volgens Jezus eruit ziet. Alle mensen groeten hun ... lees meer >
Heb je vijanden lief
Matteüs 5:44-45

En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en ​bid​ voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk ​kinderen​ van je Vader in de hemel. (Matteüs 5:44-45)

Die betere wereld van Jezus gaat verder dan we misschien zouden willen. We moeten niet alleen onze vrienden liefhebben, en andere mensen die om ons heen zijn, maar ook onze vijanden. Vijanden dat zijn mensen die je kwaad doen, die je bezeer ... lees meer >
Verzet je niet
Matteüs 5:39

En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. (Matteüs 5:39)

Verzet je niet tegen wie kwaad doet. Dat is precies het tegenovergestelde van wat we geneigd zijn te doen. We verzetten ons wel, we willen ons gelijk halen. Maar Jezus leert ons iets anders: blijf degene die jou kwaad doet liefhebben. Overw ... lees meer >
Laat jullie ja ja zijn
Matteüs 5:37

Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit ​het kwaad. (Matteüs 5:37)

Jezus stelt uitgebreid aan de orde wat er mis is met het zweren bij van alles en nog wat. Uiteindelijk gaat het hem hier om: wees gewoon eerlijk. Zeg ja als het ja is. Zeg nee als het nee is. Je hoeft helemaal niet te zweren, of dat nu bij ... lees meer >
Ieder die zijn vrouw verstoot
Matteüs 5:32

En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot ​overspel​ – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt ​overspel. (Matteüs 5:32)

Als er een ander in het spel is, gaat er zoveel stuk. Het is waar dat Jezus hier een uitzondering noemt op de regel dat je niet mag scheiden van je vrouw of je man. Als een van beiden is vreemdgegaan, is het huwelijk kapot gemaakt. Hoewel e ... lees meer >
Je rechteroog
Matteüs 5:29

Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de ​Gehenna​ geworpen wordt. (Matteüs 5:29)

Het gaat Jezus vooral om ons hart. Maar het is via de ogen dat de verleiding ons hart binnenkomt. Jezus gebruikt een wel heel sterke uitdrukking: ruk je oog uit en gooi het weg. Want het gaat hem erom dat we radicaal zijn in het omgaan met ... lees meer >
Overspel in het hart
Matteüs 5:28

En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn ​hart​ al ​overspel​ met haar gepleegd. (Matteüs 5:28)

Overspel plegen met een andere vrouw. Naar bed gaan met een andere man. Daar gaat het over in het zevende gebod van Gods tien woorden. Maar Jezus gaat veel verder. Het moet niet alleen gaan over wat we doen, maar allereerst over hoe we kijk ... lees meer >
Leg een geschil snel bij
Matteüs 5:25

Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. (Matteüs 5:25)

'Pleeg geen ​moord.' Jezus is bezig om concreet te maken wat dat betekent in de betere wereld die hij voor ogen heeft.Hij kiest als voorbeeld dat iemand jou voor de rechter wil brengen omdat je hem geld schuldig bent. Dat levert een situa ... lees meer >
Ieder die in woede tekeer ga..
Matteüs 5:22

En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. (Matteüs 5:22)

Jezus geeft zes illustraties van de grotere gerechtigheid die hoor bij het koninkrijk van God. Eerst spreekt hij over moord en doodslag. Heel nadrukkelijk zegt hij nu: 'En ik zeg zelfs'. Dat is opvallend. Jezus spreekt op een manier die ge ... lees meer >
Als jullie gerechtigheid nie..
Matteüs 5:20

Want ik zeg jullie: als jullie ​gerechtigheid​ niet groter is dan die van de ​schriftgeleerden​ en de farizeeën, zullen jullie zeker het ​koninkrijk van de hemel​ niet binnengaan. (Matteüs 5:20)

Jezus heeft weinig goede woorden over voor de schriftgeleerden en farizeeën. Het zijn de mannen van de wet. Nu heeft Jezus niets tegen de wet, integendeel: hij komt om de wet te vervullen. Maar de wet zoals die door de schriftgeleerden en ... lees meer >
Ik ben gekomen om tot vervul..
Matteüs 5:17

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. (Matteüs 5:17)

Jezus heeft over het karakter van zijn leerlingen gesproken toen hij de weg van het geluk aanwees: nederigheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid en zuiverheid. Hij sprak over de invloed die zijn leerlingen hebben als zout en licht voor de wer ... lees meer >
Zo moet jullie licht schijnen
Matteüs 5:16

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matteüs 5:16)

Jezus volgen betekent dat je mag baden in het licht. Zonnebaden, zo zou je het ook kunnen noemen, want Jezus is als de stralende zon. Zijn warmte en zijn licht zetten het leven van zijn volgelingen in een heel nieuw perspectief. Dat perspec ... lees meer >
Jullie zijn het zout van de ..
Matteüs 5:13

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. (Matteüs 5:13)

Leerlingen van Jezus krijgen nu iets moois te horen. Jezus opent hun ogen voor de invloed die ze hebben in deze wereld. Dat is in elk geval de bedoeling. Zoals zout eten smakelijk maakt, zo zijn de leerlingen van Jezus aanwezig om de wereld ... lees meer >
Vervolgd
Matteüs 5:11

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. (Matteüs 5:11)

De achtste gelukkigprijzing werkt Jezus nog wat verder uit. Want blijkbaar is dat vervolgd worden echt iets wat hoort bij het volgen van Jezus. We zien het ook bij Jezus zelf. Hij werd uitgescholden. Hij werd vervolgd. Hij werd van allerlei ... lees meer >
Gelukkig wie vervolgd worden
Matteüs 5:10

Gelukkig wie vanwege de ​gerechtigheid​ vervolgd worden, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:10)

Van de acht gelukkigprijzingen is dit de laatste. Opnieuw spreekt Jezus over de belofte van het koninkrijk van de hemel. Want dat is waar het Jezus uiteindelijk om gaat: die betere wereld, die nieuwe wereld van God die vorm krijgt hier op a ... lees meer >
Gelukkig de vredestichters
Matteüs 5:9

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen ​kinderen​ van God genoemd worden. (Matteüs 5:9)

We leven in een wereld vol ruzie en geweld. Er zijn oorlogen. Mensen staan elkaar naar het leven. En wat is er veel kapot in relaties. Soms zou je denken dat het niet anders kan. Maar Jezus laat zien dat het wel anders kan. Middenin het geb ... lees meer >
Gelukkig wie zuiver van ​h..
Matteüs 5:8

Gelukkig wie zuiver van ​hart​ zijn, want zij zullen God zien. (Matteüs 5:8)

Wil jij gelukkig zijn? Dat is de vraag die steeds meeklinkt als we luisteren naar de acht uitspraken waarmee Jezus zijn Bergrede begint. Steeds opnieuw klinkt dat woord: Gelukkig! Wil jij gelukkig zijn? Dan komt ook je hart ter sprake: God ... lees meer >
Gelukkig de barmhartigen
Matteüs 5:7

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen ​barmhartigheid​ ondervinden. (Matteüs 5:7)

Als Jezus spreekt over barmhartigheid, brengt hij ons bij het hart van zijn Vader. Want onze Vader in de hemel is een God van barmhartigheid en liefde, een God van trouw en genade. 'Wees ​barmhartig​ zoals jullie Vader ​barmhartig​ ... lees meer >