Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen.
Erbarmen

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Heel veel mensen op aarde verkeren in nood. Ook jij maakt soms moeilijke perioden door. Weet dan dat Ik de tranen zie die je huilt en dat ik de spanning die je lichamelijk voelt meemaak. Jouw innerlijke pijn is mij niet onbekend. Ik ontferm Mij over jou. Ik deel mijn genade en troost aan je uit.

[BID:]
Heer Jezus, heb erbarmen met mij in mijn nood.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.