Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel.
U ziet mijn ellende

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben alle dagen bij je. Ik zie je ellende en Ik ken de nood van je ziel. Je bent niet alleen. Laat dat tot je doordringen op dit moment. Dan kun je weer op adem komen en blij zijn over mijn trouw. Want Ik ben bij je, Ik blijf je trouw, elke dag opnieuw.

[BID:]
Heer Jezus, ik ben blij dat u mijn ellende ziet.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.