Wie armzalige goden vereren - ik haat ze, ík vertrouw op de HEER.
Armzalige afgoden

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Stel je vertrouwen niet op afgoden. Vereer ze niet. Ik ben de God van je leven. Afgoden brengen je niets, ze helpen je niet, ze maken een slaaf van je. Neem afstand van afgoden en leef in mijn nabijheid. Ik ben de Heer van je leven. Vertrouw op Mij en op niets of niemand anders.

[BID:]
Heer Jezus, ik vertrouw op U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.