In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.
Heiligdom

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je kunt mijn macht en majesteit overal zien waar je kijkt met de ogen van je hart! Heel de wereld is mijn heiligdom. Overal ben Ik de Aanwezige. Realiseer je ook dat jij zelf een tempel bent van mijn aanwezigheid. Kijk en zie: mijn macht en mijn majesteit zijn nooit ver weg.

[BID:]
Heer Jezus, open de ogen van mijn hart.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.