Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel.
Verblijden

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zie jouw ellende, Ik ken de nood van je ziel, Ik weet wat je dwars zit en Ik hoor de roep om hulp uit je hart. Als je dat gelooft en echt tot je door laat dringen, komt er ruimte in je om toch ook blijdschap te ervaren en om te juichen over mijn trouw. Ik ben er. Ik ken je.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U bij mij bent en mij kent.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.