Wie armzalige goden vereren - ik haat ze, ík vertrouw op de HEER.
Vertrouwen op de HEER

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Vereer geen andere goden. Armzalige goden zijn het, die je nooit de vreugde en de vrede en het geluk kunnen brengen die Ik je geven kan. De goden van geld, werk, onkwetsbaarheid en gezondheid zullen je uiteindelijk tot slaaf maken. Vertrouw op Mij. Ik geef je wat je nodig hebt.

[BID:]
Heer Jezus, help me om helemaal op U te vertrouwen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.