Hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt.
Redding

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik hoor je. Ik luister naar wat je zegt. Ik zie wat er speelt in je leven. Deel het steeds opnieuw met Mij, want Ik haast me om jou te helpen. Ik ben je rots, Ik ben je toevlucht, ik ben de vesting die jou redding biedt. Laat Mij je redden. Probeer het niet in eigen kracht.

[BID:]
Heer Jezus, wees in alles mijn redding.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.