Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij.
Genadig

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik hoor je als je roept. Stort je hart bij Mij uit. Deel vrijmoedig wat je bezighoudt, wat je moeilijk vindt, waar je verdrietig over bent. Ik zal je niet afwijzen. Ik zal naar je luisteren. Ik zal echt horen wat je zegt. En Ik antwoord je met mijn genade. Op dit moment geef ik jou: genade en liefde.

[BID:]
Heer Jezus, wees mij genadig en antwoord mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.