Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.
Ik ben in de Vader

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader en Ik: wij zijn één. Dat kun je geloven omdat Ik het zeg en omdat Ik altijd de waarheid spreek. Maar je kunt het ook zien aan wie Ik ben en wat Ik doe. Als Ik spreek, spreekt de Vader. Als Ik genees, geneest de Vader. Als Ik vergeef, vergeeft de Vader. Als Ik wonderen doe, doet mijn Vader wonderen. Ken Mij, dan ken je de Vader!


[BID:]
Heer Jezus, leer mij om in U steeds meer de Vader te zien


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.