Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’
Meer dan ik

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik, Jezus, ben er al van eeuwigheid. Ik was er altijd, ben er altijd en zal er altijd zijn. Dat wist ook Johannes al toen hij van Mij getuigde. En ook vandaag geldt: Ik ben er vóór jou en Ik zal er ná jou zijn. En altijd ben Ik bij je. Groter dan jij bent. Verwacht daarom alles van Mij."


[BID:]
"Heer Jezus, dank U dat U van eeuwigheid tot eeuwigheid om mij heen bent."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.