Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Kennen
Misschien denk je wel dat het eeuwige leven begint als je sterft. Maar dat is niet zo. Het eeuwige leven begint als je Mij kent, de enige ware God. Het eeuwige leven begint als je Mijn Zoon Jezus Christus kent. Ik heb Hem in de wereld gezonden om jou en al Mijn kinderen te redden. Eeuwig leven is dat je ├ęcht leeft, nu al, gevuld met Mijn Geest, met in je hart Jezus Christus. Daarom nodig Ik je uit: leer Mij steeds beter kennen als je enige ware God en geef je hart aan Jezus die Ik gezonden heb. Dan heb je eeuwig leven, nu al, en voor altijd.
Ken Mij als je enige ware God.