De ?liefde? is geduldig en vol goedheid. De ?liefde? kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
De liefde
Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Mijn bedoeling met jouw bestaan op aarde is dat Mijn liefde zichtbaar wordt in jouw leven. Laat je door Mij liefhebben. En laat de liefde die je van Mij ontvangt een bron zijn van geduld met jezelf en met de mensen om je heen. Ik ben goed. Wees ook goed. Laat er in je leven geen plaats zijn voor afgunst, ijdel vertoon en zelfgenoegzaamheid. Laat Mijn liefde de toon zetten in alles wat je denkt en doet en voelt. Ik heb je lief. Heb lief. Leef uit liefde.
Mijn liefde is geduldig en vol goedheid.