Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.
Zo barmhartig
Mijn barmhartigheid is de bron van jouw nieuwe leven. Ik ben barmhartig, nog barmhartiger dan je dacht. Ik heb een liefde voor je opgevat die onvoorstelbaar groot is. Jij was dood door je zonden. Maar daar wilde Ik het niet bij laten. Dat kon Ik ook niet, omdat Ik overstroom van liefdevolle barmhartigheid. Zo ben Ik: onuitputtelijke liefde! Ik heb je daarom samen met Christus levend gemaakt. Hij stierf jouw dood. En nu leef jij. Laat dat tot je doordringen: je bent levend! Je leeft! Je hebt het leven van Christus in je. De dood is overwonnen. Leef daarom met alles wat in je is het nieuwe leven!
Ik heb je samen met Christus levend gemaakt.