Ik heb dit gezegd opdat jullie ?vrede? vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Houd moed
Ik wil dat je vrede vindt bij Jezus. Hij heeft zoveel gezegd toen Hij op aarde was. Woorden van liefde. Woorden van bemoediging. Woorden ook die lieten zien dat het niet gemakkelijk en vanzelfsprekend is om de weg van het geloof te gaan. Je krijgt het ook zwaar te verduren. Maar dan ben je niet alleen. Jezus, die de moeilijkste weg is gegaan, de weg van het kruis, is bij je. Houd daarom moed. Laat je niet ontmoedigen. Jezus is Overwinnaar. Mijn Zoon heeft de wereld overwonnen. Hij is sterk genoeg om ook jou te laten winnen. Houd moed. Vind vrede.
Houd moed. Ik heb de wereld overwonnen.