Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Oprechte liefde
Ik ben je God. Ik ben liefde. Ik verlang er intens naar dat jij Mijn liefde op aarde weerspiegelt. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet maar een gevoel, iets wat alleen maar van binnen zit - liefde is Mijn kracht voor jou en in jou! En zo is liefde ook een levenshouding, een daad. Oprechte liefde wil Ik in wekken. Geen liefde die iets terugverlangt, maar onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Verafschuw daarom het tegendeel van de liefde. Het kwaad van de bange liefdeloosheid mag je leven niet langer kleuren. Kies het goede deel: ga onvoorwaardelijk liefhebbend met mensen om. Zoals Jezus.
Laat je liefde oprecht zijn.