Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.
Gods kudde
Ik ben de HEER, een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Ik houd in Mijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren Mij toe. Ja, Ik ben jullie God en Ik ben jouw God. Als de machtige Schepper ben Ik tegelijk jullie goede Herder. Ik hoed en Ik bescherm jullie. Ik leid jullie door Mijn hand. Ja, Ik ben een God van mensen. Jouw God. Mijn hart gaat naar je uit. Ik zorg voor jou en voor allen die hun vertrouwen op Mij stellen. En dit is nu Mijn uitnodiging aan jou: laat je leiden door Mijn hand. Ik ben je Herder.
Ik ben je God. Ik leid je door Mijn hand.