Nu u door ​Christus​ zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in ​liefde, één in streven, één van geest.
Verbonden
Ik verlang er diep naar dat jullie als Mijn kinderen met elkaar verbonden zijn in de Geest van Christus. Die verbondenheid geeft zoveel bemoediging en liefdevolle troost! Die eenheid in Christus brengt zoveel ontferming, medelijden en bewogenheid met zich mee! Dit is de weg van de liefde die Ik jullie wijs. Wees eensgezind. Wees één in liefde. Wees één in streven. Wees één van Geest. Daar verlang Ik diep naar én Ik wil het jullie geven. Ik ben de bron van alle liefde en eenheid, de bron van alle ontferming en medelijden, de bron van volmaakt geluk. Wees met elkaar verbonden in de Geest!
Wees eensgezind en vol liefde.