Heb daarom de HEER, uw God, lief met ​hart​ en ziel en met inzet van al uw krachten.
Heb lief
Ik wijs je de weg naar het leven. Je leven komt op het goede spoor als je Mij liefhebt door je over te geven aan mijn genade en barmhartigheid. Heb Mij daarom lief met alles wat in je is. Wees met hart en ziel aan Mij toegewijd. Laat de innerlijke ruimte die Ik in jou geschapen heb openstaan voor mijn genegenheid voor jou en voor alle mensen. En breng alle dagen in je daden en woorden tot uitdrukking dat je leeft van mijn liefde. Geef mijn liefde handen en voeten in elke ontmoeting die vandaag plaats vindt. Ik ben de HEER. Ik ben je God. Ik heb je lief. Heb Mij lief.
Heb Mij lief met alles wat in je is.