Het ​offer​ voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld ​hart zult u, God, niet verachten.
Een gebroken geest
Ik kan alleen maar dichtbij je komen als je kwetsbaar bent. Sterke mensen, mensen die alles goed doen en die geen problemen hebben, kunnen zichzelf wel redden. (Dat denken ze tenminste.) Maar Ik ben op zoek naar mensen met een gebroken geest: mensen die hun eigen gebrokenheid kennen en van binnenuit weten hoe afhankelijk ze zijn van Mij. Juist als je hart zeer doet, als je de brokstukken van je leven onder ogen durft te zien, juist dan kan Ik dichtbij je komen. Leg je geest voor Mij open, met alle gebrokenheid die daar is. Geef Me je verbrijzelde hart. Ik zal je heel maken.
Geef je gebroken geest aan Mij.