50 dagen de Bergrede
Bijbelgedeelte: Matteüs 5:21-26
Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet.
Leg een geschil snel bij
'Pleeg geen ​moord.' Jezus is bezig om concreet te maken wat dat betekent in de betere wereld die hij voor ogen heeft.Hij kiest als voorbeeld dat iemand jou voor de rechter wil brengen omdat je hem geld schuldig bent. Dat levert een situatie op waarin boosheid en haat zomaar de overhand kunnen krijgen. Zoek daarom snel een oplossing, zegt Jezus. Doe het direct. Stel het niet uit. Zorg dat het niet voor de rechter komt. Want dat zou ook nog kunnen betekenen dat je in de gevangenis terecht komt. Dus: los problemen die er zijn zo snel mogelijk op. Dat is wat Jezus heel concreet zegt. Dan voorkom je erger.
Heer Jezus, geef me de moed en de wil om problemen die er zijn, en die ik misschien wel zelf heb veroorzaakt, zo snel mogelijk op te lossen. Amen.
Vraag: Aan welk probleem met iemand anders in jouw leven denk jij nu? Hoe kun je het oplossen?