Op adem komen
Bidden met de psalmen
Bijbelgedeelte: Psalm 114
Hij verandert de rots in een bron, hard gesteente in een stroom van water.
Psalm 114:8
Een stroom van water
Als we 'Halleluja' willen zingen en bidden om de HEER te loven, dan is het altijd weer belangrijk om ons over zijn grote daden te verwonderen. Wat hij heeft gedaan, is niet alleen maar geschiedenis. Zeker, het vond in een ver verleden plaats: de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Jordaan en alles wat het volk Israƫl van Godswege overkwam. Maar de God die deze daden verrichtte is nog altijd God. De God die de rots in een bron verandert, is de God die ook vandaag deuren opent en harde harten zacht maakt. De God die hard gesteente tot een stroom van water maakt, is de God die ook vandaag rivieren van levend water laat stromen. Uit ons hart nog wel. Zo werkt God door zijn Geest. Zo is hij sprankelend in onze levens aanwezig.
Gebed: Dank u, Heer, die al zoveel grote dingen hebt gedaan, dat u ook vandaag levendmakend en bevrijdend aanwezig bent. Amen.
Vraag: Waar stroomt het water in jouw leven?