Op adem komen
Bidden met de psalmen
Bijbelgedeelte: Psalm 100
Dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang.
Psalm 100:2
Met vreugde
De uitspraak 'zingen is dubbel bidden' is helemaal waar als het gaat om deze psalm. Er zit veel vrolijkheid en vreugde in, veel dankbaarheid en hartelijkheid die er al zingend pas echt dubbel en dwars uitkomt. Als je deze psalm biddend meezingt, krijg je gewoon zin om de HEER te dienen. Iets mooiers is er niet! De God die we door deze woorden heen ontmoeten is zo goed en zo al onze lofprijzing waard. Zing, juich, lach, neurie het maar: 'De HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.' Laat de vreugde maar stromen: 'De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.' Halleluja!
Gebed: HEER, wat is het heerlijk om u te kennen, om u te loven en om met u te leven! Amen.
Vraag: Welke jubelzang zing jij vandaag?