Het goede leven volgens Jezus
Bijbelgedeelte: Matteüs 6:25-34
Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag.
Matteüs 6:34
Morgen en vandaag
Merk je ook wel eens hoeveel je bezig bent met morgen? Wat gaat er morgen gebeuren? Hoe zal het er morgen voorstaan? Wat ga ik morgen doen? En zo ben je bezig met morgen zonder echt vandaag te leven. In het hier en nu. En daar is al genoeg wat je aandacht nodig heeft. Het is wijsheid van Jezus als hij dus zegt dat we ons maar beter alleen met vandaag kunnen bezig houden. Bij de dag leven. En op die ene dag, die nu bezig is, merken dat hij erbij is. Dat de Vader voor je zorgt. En dat de heilige Geest je leidt.
Gebed: Heer Jezus, leer me om vandaag in het hier en nu te leven. Wees daarin liefdevol en zorgzaam aanwezig. Amen.
Vraag: Wat houdt jou vandaag bezig?