Het goede leven volgens Jezus
Bijbelgedeelte: Matteüs 7:21-23
Ik zal terugkomen om recht te spreken. Dan zullen veel mensen tegen mij zeggen: ‘Heer, bij alles wat we deden, hebben we uw naam genoemd. Toen we vertelden over Gods plannen, toen we kwade geesten wegjaagden, en toen we wonderen deden.’
Matteüs 7:22
We hebben uw naam genoemd
Jezus wil niets liever dan dat Gods kinderen deel krijgen aan Gods nieuwe wereld. Als hij zegt dat hij recht komt spreken, is precies dat zijn achterliggende verlangen. En daarom spreekt hij scherpe woorden. Want zijn leerlingen kunnen de meest bijzondere dingen doen en de prachtigste woorden spreken en daarbij steeds de naam van Jezus noemen. Maar dat zegt nog niks. Vertellen over Gods plannen, kwade geesten wegjagen, wonderen doen - het maakt zeker deel uit van Gods nieuwe wereld. Maar die nieuwe wereld begint bij: gehoorzaamheid in het gewone alledaagse leven. De mensen dichtbij je liefhebben. Als dat er niet is, dan stellen alle goddelijke woorden en wonderen en ook niks voor.
Gebed: Heer Jezus, ik wil graag uw naam noemen, maar nog liever echt worden zoals u, vol liefde en genade. Geef dat door uw Geest. Amen.
Vraag: Is alles waar je de naam van Jezus bij noemt, ook echt uit liefde voor Jezus en zijn nieuwe wereld?