Op adem komen
Bidden met de psalmen
Bijbelgedeelte: Psalm 144
HEER, wat is de mens dat u om hem geeft, de sterveling dat u aan hem denkt?
Psalm 144:3
Wat is de mens?
De vraag die hier gesteld wordt krijgt een helder antwoord. Zeker, het is goed om te beseffen dat je als mens kwetsbaar bent, zo klein in het onmetelijke heelal, zo vol van gebrokenheid en tekorten, zo sterfelijk. Maar toch leidt dat niet tot het antwoord: we zijn maar niks. Integendeel. God heeft ons geschapen. God ziet ons. God denkt aan ons. God zorgt voor ons. God geeft om ons en heeft alles voor ons over. In Jezus Christus doet hij de hemel voor ons open. Hij bevrijdt ons. Hij vergeeft ons. Hij geneest ons. 'HEER, wat is de mens?' Die mens is alles voor de HEER! Hij heeft het beste van zichzelf in ons gelegd toen hij ons maakte. Hij roept het beste in ons weer te voorschijn door het krachtige werk van zijn Geest. Wat een God!
Gebed: HEER God, wat geweldig dat u zo aan ons denkt en zo om ons geeft. Wat een geluk! Amen.
Vraag: Hoe ziet God jou?