Het goede leven volgens Jezus
Bijbelgedeelte: Matteüs 6:9-15
En ​vergeef​ ons wat we fout gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten ​vergeven.
Matteüs 6:12
Vergeven
Jezus leert ons om onze fouten een plaats te geven in ons gebed. Want die zijn er: de fouten die we maken, de zonden en misstappen die we begaan. En er is maar één weg waarlangs we verlost worden van de last al die fouten: dat ze door God vergeven worden. We hebben vaak de neiging om onze fouten te ontkennen of anderen de schuld te geven. Maar Jezus leert ons dat alleen God kan vergeven. En ook: dat deze goddelijke vergeving zich uitwerkt in onderlinge relaties. Want de mensen om ons heen maken ook fouten. En als we zelf veel vergeving ontvangen, zullen we ook ook anderen veel kunnen vergeven.
Gebed: Heer, ik ben dankbaar voor de vergeving die ik van u ontvang. Leer me deze vergeving ook te delen met de mensen om me heen. Amen.
Vraag: Welke mensen heb jij fouten te vergeven?