Als het leven pijn doet
Over tranen en troost
Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 13:8-13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.
1 Korintiërs 13:13
De grootste is de liefde
Soms denken we dat ons verdriet het grootst is, of onze pijn, of het gemis. Maar het is niet waar. De liefde is de grootste. Geloof zal aanschouwen worden: we zullen voorbij alle geloof en ongeloof eens Jezus zien. Hoop zal grenzeloze zekerheid worden: onze verwachtingen zullen ver overtroffen worden. Maar de liefde blijft. De liefde gaat eeuwig door. Gods liefde in Christus. Onze liefde voor hem en voor elkaar. In het doolhof van de rouw is dit ene absoluut zeker: de goddelijke liefde heeft eeuwigheidswaarde. En waar liefde is, daar is leven. Eeuwig leven. Heb daarom lief, met heel je hart, heel je ziel en al je krachten.
Gebed: Heer, God die mij bemint, ik dank u dat uw liefde elk voorstellingsvermogen te boven gaat en eeuwigheidswaarde heeft. Groot is uw liefde, groter dan wat ook maar. In Jezus' naam. Amen.
Vraag: Hoe ervaar jij op dit moment de liefde?