De Geest van het koninkrijk
Bijbelgedeelte: Handelingen 2:1-13
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Handelingen 2:2
Een hevige windvlaag
De komst van de heilige Geest op aarde vindt niet plaats op de manier van de komst van Jezus. Terwijl Gods Zoon haast onopgemerkt ergens in een achterafstadje werd geboren, komt de volheid van Gods Geest op een zeer opvallende en openbare manier in de hoofdstad Jeruzalem. De hemel gaat open: vanuit Gods dimensie van de geschapen werkelijkheid klinkt er het geluid als van een hevige windvlaag. Alle aanwezigen horen het. Heel het huis wordt er vol van. Dit zegt iets over het overweldigende werk van de Geest: God stort zijn hart in de mensen uit omdat hij een hartstochtelijk verlangen heeft dat Jezus wordt gekend en bemind!
Gebed: Heer God, dank u voor de krachtige windvlaag van de Geest over deze wereld en in mijn leven. Amen.
Vraag: Wat merk jij van de heilige Geest in jouw leven?