Jezus spreekt
Afscheidswoorden uit Johannes 14 tot 16
Bijbelgedeelte: Johannes 16:1-4
Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen.
Johannes 16:1
Ik wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen
De leerlingen van Jezus zullen te maken krijgen met veel tegenslag en tegenstand. Er zullen mensen komen die menen God een dienst te bewijzen door de leerlingen van Jezus te doden. Dat is heftig. En ook heel ontmoedigend. Daarom wil Jezus zijn leerlingen ook bemoedigen met alle woorden die hij al gesproken heeft. Hij zal bij hen zijn. Hij zal zijn Geest geven. De Vader zal voor hen zorgen. Jezus weet wel hoe moeilijk het allemaal zal zijn. Je zou je geloof erbij verliezen. Maar dat is het laatste wat Jezus wil. Hij spreekt zoveel woorden om te voorkomen dat zijn leerlingen hun geloof verliezen. Dat is dus het doel als Jezus tot ons spreekt: ons vertrouwen geven en ons geloof versterken.
Gebed: Dank u, Heer Jezus, dat u zoveel te zeggen hebt. Bemoedig mij. Geef dat ik mijn geloof niet verlies. Amen.
Vraag: Wat voor situaties kunnen aanleiding zijn om je geloof te verliezen?