Jezus ontdekken in Adventstijd
Bijbelgedeelte: Jesaja 26:1-9
Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit. Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs ‘s nachts verlang ik naar u.
Jesaja 26:8-9
Reikhalzend kijk ik naar u uit
Herken je deze woorden? Is er in jouw leven een sterk verlangen naar God? Zo dat je zelfs ‘s nachts reikhalzend naar hem uitkijkt? Misschien herken je het niet. Misschien kijk je naar van alles en nog wat reikhzalzend uit, maar niet naar de Heer. Dan is de Adventstijd een periode om daarbij stil te staan. Waar verlang ik naar? Waar richt ik me op? Vaak hebben we de neiging om ons te richten op onszelf, op wat voor ons persoonlijk belangrijk is en op onze eigen naam. Vieren dat het woord mens is geworden betekent ook dat het allemaal om zijn naam moet gaan. In het spoor van Jesaja mag je groeien in het verlangen dat jij kleiner en hij steeds groter wordt.
Gebed: Heer, vergeef me mijn gerichtheid op mezelf en leer me verlangen naar u zelf. Amen.
Vraag: Waar verlang jij naar? Waar richt jij je op?