Christus is alles!
Het evangelie van de Kolossenzenbrief
Bijbelgedeelte: Kolossenzen 3:18-25
Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.
Kolossenzen 3:23
Van harte voor de Heer
We zijn geen slaven van andere mensen, gelukkig niet. Maar we maken allemaal regelmatig mee dat er dingen zijn die gewoon moeten gebeuren. Dan helpen deze woorden van Paulus om ze toch geïnspireerd te doen. Een bekende kloosterwijsheid zegt: 'alles wat het waard is om gedaan te worden, is het waard om goed gedaan te worden.' Misschien dat we dat goed doen van de dingen wel zo kunnen vertalen: 'alsof het voor de Heer is'. De Heer geniet ervan als we, welk werk we dan ook doen, dat niet allereerst doen omdat het moet of voor de mensen, maar om hem te eren. Van harte: vanuit een hart dat op hem is gericht.
Gebed: Heer Jezus, leer me om alle taken die ik heb, te doen met een hart dat gericht is op u. Tot eer van uw naam. Amen.
Vraag: Welke taken heb jij vandaag? Hoe kun je die van harte voor de Heer doen?